КОНДРАТЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Кондратюк С.М.
Посада:
 директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, професор кафедри дошкільної і початкової освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.07 – теорія і методика виховання)

Профіль Google Scholar

ORCID 0000-0002-3850-6731

eSSPU Institutional Repository

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Відповідальність на кафедрі:

 • керівник науково-дослідної теми кафедри «Теорія та методика формування професійних компетентностей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти і вчителів початкових класів в інноваційному просторі освіти»;
 • член науково-дослідної лабораторії «Теорія і методика дошкільної та початкової освіти»;
 • керівник студентської  проблемної наукової групи «Здоров’язбережувальні технології в початковій школі»;
 • співкерівник студентського наукового гуртка «Природничо-математичні дослідження в дошкільній та початковій освітіі».

Освіта:

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, спеціальність - російська мова та література, кваліфікація - вчитель російської мови та літератури (1995 р.).
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, спеціальність - спеціальна освіта, кваліфікація - вчитель загальноосвітньої (корекційної) школи. Логопед (2004 р.).
 • Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України м. Київ, навчання в аспірантурі, спеціальність - 13.00.07 – теорія і методика виховання (1997-2000 р.р.).
 • Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОР магістр, спеціальність - 012 Дошкільна освіта, кваліфікація - магістр дошкільної освіти. Вихователь дітей раннього та дошкільного віку (2021 р.).

Педагогічна та професійна траєкторія:

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, посада - викладач кафедри медико-педагогічної підготовки (1996-1997 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, посада - викладач кафедри медико-педагогічної підготовки (2000-2001 р.р.) - після закінчення аспірантури;
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - викладач, кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання (2001-2003 р.р.); 
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - доцент, кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання (2003-2005 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання (2005-2010 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - доцент, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти  (2010-2016 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, професор кафедри дошкільної і початкової освіти (за сумісництвом) (з 2016  р. - по теперішній час).

Присвоєння наукових ступенів та вчених звань:

 • захищено дисертацію на тему: «Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя» (спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання) та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2003 р.);
 • присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки, психології і методики початкового навчання  (2005 р.);
 • присвоєно звання професора кафедри дошкільної і початкової освіти (2019 р.).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • стажування при кафедрі теорії і методики дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2014 р.);
 • стажування у Гамбургському державному університеті імені Карла фон Осецького з наукової перспективи освіти за Міжнародною програмою стажування науково-педагогічних працівників (2017 р.);
 • міжнародне науково-педагогічне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», Польща-Україна (11 вересня – 17 жовтня 2021 р.);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Google Digital Tools for Education» з курсу «Цифрові інструменти Google для освіти»_базовий рівень (30 год., 1 кредит ECTS), (05 – 18 вересня 2022 р.);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Google Digital Tools for Education» з курсу «Цифрові інструменти Google для освіти»_середній рівень (15 год., 0,5 кредитів ECTS), (19 – 25 вересня 2022 р.);
 • підвищення кваліфікації за програмою «Google Digital Tools for Education» з курсу «Цифрові інструменти Google для освіти»_поглиблений рівень (15 год., 0,5 кредитів ECTS), (26 вересня – 02 жовтня 2022 р.).

Коло наукових інтересів: проблема наступності валеологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Основні наукові здобутки: кількість наукових публікацій – автор 174 наукових видань, з них 17 розділів у колективних монографіях (7 з яких у іноземних виданнях); 55 статей у фахових виданнях (з яких 6 включені до наукометричних баз даних Scopus і 2 Web of Sciencе), 11 статей в інших виданнях, 15 – навчальних  та навчально-методичних посібників (1 з яких з Грифом МОН).

Кондраюк С.М.:

 • член редакційної колегії фахових журналів: «Актуальні питання природничо-математичної освіти» і «Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pedagogika» («Наукові праці академії імені Яна Длугоша в Ченстохові. Педагогіка);
 • член комісії МОН України з рецензування підручників для початкової школи;
 • експерт з ліцензування та акредитації спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта за освітніми рівнями бакалавра та магістра.

Викладає курси:

 • обов’язкові навчальні дисципліни: «Анатомія, патологія дітей з основами валеології», «Педіатрія», «Здоров’язбережувальне виховання», «Методика навчання основ здоров’я». 

Нагороди: почесна грамота МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, грамоти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2014 р.). Занесена на дошку пошани Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2015 р.). Нагрудний знак «Василя Сухомлинського» (2017 р.). Нагрудний знак «Ушинський К.Д.» (2019 р.). «Почесний професор» Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2021 р.).