КОЛИШКІНА АЛЛА ПЕТРІВНА

kolishkina 2018

 

Посада: заступник директора з навчальної роботи Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.07 – теорія і методика виховання)

Профіль Google Scholar

ORCID 0000-0001-9598-1830

eSSPU Institutional Repository

                                                  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальність на кафедрі:

 • відповідальна за навчальну роботу по кафедрі;
 • член науково-дослідної лабораторії «Теорія і методика дошкільної та початкової освіти»;
 • керівник студентської наукової проблемної групи «Природнича освіта: досвід, проблеми, перспективи»;
 • співкерівник студентського наукового гуртка «Природничо-математичні дослідження в дошкільній та початковій освіті»;
 • куратор академічної групи.

Освіта: 

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація - вчитель географії і біології (1996 р.).
 • Інститут проблем виховання НАПН, навчання в аспірантурі, спеціальність 13.00.07 - теорія і методика виховання (2011-2014 р.р.).

Педагогічна та професійна траєкторія:

 • Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, посада - лаборант кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання (2001-2002 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - викладач кафедри педагогіки, психології та методики початкового навчання (2002-2007 р.р.);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - викладач, старший викладач, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти (з 2007 р. - по теперішній час);
 • Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, посада - заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології з навчальної роботи (з 2016 р. - по теперішній час).

Присвоєння наукових ступенів та вчених звань:

 • захищено кандидатську дисертацію на тему: «Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї», спеціальність - 13.00.07 – теорія і методика виховання та здобуто науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2014 р.) на базі Інституту проблем виховання АПН України, м. Київ;
 • присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної і початкової освіти (2020 р.).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • підвищення кваліфікації на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка «Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес» (2016 р.);
 • науково-педагогічне стажування в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положенням Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» за фахом «Педагогічні науки» (2017 р.);
 • міжнародне науково-педагогічне стажування «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід», Польща-Україна (12 лютого – 20 березня 2022 р.).;
 • підвищення кваліфікації за програмою «Google Digital Tools for Education» з курсу «Цифрові інструменти Google для освіти»_базовий рівень (30 год., 1 кредит ECTS), (05 – 18 вересня 2022 р.).

Коло наукових інтересів: екологічне виховання учнів початкової школи; взаємодії школи і сім’ї; актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи до формування екологічно доцільної поведінки учнів.

Основні наукові здобутки: має 100 наукових публікацій з актуальних проблем у початковій школі, з них – 40 у фахових виданнях України, 25 - у міжнародному виданні (з них 3 у Scopus, Web of Science); 16 розділів - у колективних монографіях. Колишкіна А.П. є автором 6 навчально-методичних посібників 1 з них має Гриф МОН України (протокол № 2 від 09.04.2014 р.).

Викладає курси:

Спеціальність 012 Дошкільна освіта:

 • обов’язкова навчальна дисципліна: «Загальна педагогіка».

Спеціальність 013 Початкова освіта:

 • обов’язкові навчальні дисципліни: «Загальна педагогіка», «Основи природознавства», «Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі»,  «Методика навчання природничої освітньої галузі», «Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі»; «Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями», «Технології вивчення природничої освітньої галузі»;
 • дисципліни вільного вибору: «Формування екологічної компетентності молодших школярів», «Сучасні форми роботи з батьками»; «Технологія формування культури екологічної поведінки молодших школярів».

Спеціальність 016 Спеціальна освіта:

 • обов’язкова навчальна дисципліна: «Загальна педагогіка».

Нагороди: Грамота МОН України (2010 р.); Грамота ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка (2011 р.); Грамота Голови Сумської обласної ради (2016 р.); Подяка від голови галузевої конкурсної комісії за підготовку студентки до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Галузь «Початкова освіта») (м. Дрогобич, 2016 р.); Подяка ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка за керівництво студентськими науковими роботами (2016 р.); Подяка Національної академії педагогічних наук України (2021 р.).